Наукова Робота

Кідалов // Наносистеми, наноматеріали, pitest.org.ua нанотехнології. – 2019. – Т.

Кафедра вищої математики і фізики. Всі права захищені. Про використання методів проблемного навчання на практичних заняттях з біофізики доповідав доцент кафедри медичної фізики, діагностичного та лікувального обладнання ТДМУ Богдан Паласюк. Професор кафедри онколопї, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини ТДМУ Ігор Жулкевич присвятив свій виступ важливості комплексних досліджень, які проводили науковці його кафедри та фізики. Наукові дослідження на кафедрі проводяться в тісній співпраці із співробітниками Інституту теоретичної фізики імені О.І.

наукові роботи з фізики

Гранули свідчать про те, що під фотосферою у глибших шарах Сонця перенесення енергії до поверхні здійснюється шляхом конвекції. © 2023. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного.

На філії під керівництвом провідних вчених і фахівців студенти проходять ознайомчу та виробничу практики, проводять науково-дослідну роботу, виконують курсові та дипломні роботи. Проект по програмі Горизонт HPC-Europa3, якій присвячено створенню прототипів нанофотонних обчислювальних систем, матиме далекосяжний вплив на розробку нової обчислювальної парадигми, яка використовує технології передачі енергії і заряду між квантовими об’єктами. Отриманий співробітниками лабораторії досвід роботи використаний при конструюванні та виготовленні лабораторних медичних лазерних установок для санаторію “Медобори” та в I і II міських лікарень Тернополя. У даному дослідницькому проекті з фізики “Вирощування кристалу мідного купоросу” вивчається теорія про кристали і їх вирощування в домашніх умовах, а також проводиться практична робота по вирощуванню кристалів мідного купоросу. Доктор техн.

Але в той же час країни не тільки воювали одна з одною за території і природні ресурси, а люди в них відстоювали свої соціальні права. Пізніше все це і склало предмет фізичного наукового підходу. Тому насмілюсь стверджувати, що з повним правом минуле століття можна і треба називати століттям фізики. Саме її розвитком обумовлений неймовірний техніко-технологічний поступ людства та його найбільш відомі наукові, технічні та інженерні досягнення (серед яких, якщо чесно, не всі з позначкою “плюс”, коли пригадати хоча б зброю масового знищення). Коли ж повернутися до фізики ХХ сторіччя, то впевнений, що не помилюсь, коли заявлю, що її основним досягненням стало торжество ідеї квантів і побудова квантової теорії. Співробітники кафедри беруть активну участь у наукових з’їздах, виставках, симпозіумах і наукових конференціях державного та міжнародного значення.

За його допомогою фізики і інженери-дослідники навчилися складати атоми різних елементів у наперед заданому порядку і буквально почастинково будувати штучні композиції, які самі по собі в природі не зустрічаються. З’явився навіть термін “лабораторія-на-кристалі”, який відображає саме таке моделювання наноструктур. Зрозуміло, що їх властивості можуть бути вельми непередбачуваними, що відкриває перспективу для глибоких і всебічних їх досліджень. Важливо лише розуміти, що з точки зору фізики розмір не має якогось відокремленого змісту – важливі лише фізичні ефекти. Попри таке зауваження, це дуже важлива і багатообіцяюча галузь фізичного (а фактично – квантового) матеріалознавства, яке давно вийшло на шлях служіння людині, хоча ще не може похвалитися виробництвом масових виробів. З 1996 р.

Сьогодні навчальний процес на кафедрі забезпечують 2професора, 4доцента, 3старших викладача, 4 старших лаборанта. В.О. Ямпольський – член-кор. НАН України , лауреат Держпремії України в в галузі науки і техніки . Поєднання хвильової оптики і квантової фізики в шкільному курсі фізики. Формування дослідницьких умінь учнів в процесі розв’язування експериментальних задач на уроках фізики.

Денна Форма Навчання

Науковий напрямок кафедри включає науково-дослідну роботу «Обґрунтування та нові трактування деяких радіобіологічних ефектів на основі їх математичного моделювання». •2009– грант Президента України для молодих вчених для проведення наукового дослідження «Теорія квазістаціонарних станів електронів і екситонів у відкритих наногетеросистемах сферичної симетрії». •2012– грант Президента України для молодих вчених для проведення наукового дослідження «Теорія оптимізації фізичних параметрів активних елементів квантових каскадних нанолазерів та нанодетекторів». • аспірантка ІІ року навчанняЯхневич М.Я. (науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, професорГоловацький В.А.). Кафедра теоретичної фізики Львівського національного університету.

Наукова Робота Кфяве

Наукові видання кафедри за останні 5 років складають близько 120 наукові статей у спеціалізованих наукових виданнях, зокрема у 2021р. 14 статей в журналах, що входять до наукометричної бази «Scopus». За останні 5 років опубліковано більш ніж 200 тез доповідей у збірках наукових праць конференцій на вітчизняному та міжнародному рівнях, 10 патентів на винахід, 7 монографій. Студенти four курсу фізичного відділення фізмату з викладачами, 1948 рік І.М.

Орієнтовна Тематика Та Зразки Наукових Робіт

Векуа. Команда в складі студентів Дмитра Бойчука, Світлани Ткаченко, Юрія Люлька (тренер Оксана Клочко) посіла І місце по Україні серед педагогічних закладів вищої освіти. Цього ж року студент Дмитро Бойчук (тренер Оксана Клочко) посів І місце в номінації «Алгоритми та структури даних» на олімпіаді з програмування та ІТ-технологій від компанії Delphi SOFTWARE. Співробітники кафедри фізичних технологій входять до складу Оргкомітету міжнародної наукової конференції “Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро-та наноструктур”, яка щорічно проводиться в Харківському національному університеті.